Tezdä çekedecek eni üürenmäk yılı. Analar — bobalar satın alȇrlar üürenmäk için uşaklara türlü tedarıkları. Onnardan önemli biri – okul cantası. Diil hepsi annalar – bobalar biler, nicä onu doru ayırmaa. Zerä diil islää canta var nicä zarar getirsin uşaan saalıına.

Okul tedarıklarından en önmlilerdän biri – okul cantası. Şindiki zamanda satılıkta var türlü okul cantaları, ama angısı onnardan taa islää olacȇk uşaa, diil hepsi analar – bobalar biler. Hepsi ayırȇrlar arka cantalarını beendiinä, yada paraya görä.

«Biz şansora kızımıza aldık canta, soruşturduk satıcılarda da aldık ortopedik cantasını».

«Taa ayırȇrız, lääzım bulmää ölä, deyni uşaa olmasın aar taşımaa kiyatları».

«Hazırlȇȇrız uşaa okula, ilk klasa, hepsini aldık cantadan kaarä. Bilmeeriz nesoy ayırmaa deyni hem paraya görä olsun, hem da kaavi olsun, etsin birkaç yıla».

«Taa almadık cantayı, kocamnan hep ayırȇrız, deyni uşaa kolay olsun onu taşımaa. En önemli üürensin islää».

«Ortopedik cantayı alacȇz, deyni sıysınnar hepsi kiyatlar, hem da olmasın pek aar».

Uşaklar, angıları üürenerlär baaşlankı klasslarda; lääzım taşısınnar çetin ortopedik cantaları, deyni kamburlaşmasınnar. Orta hem başarıcı klasslarda üürenän uşaklar var nicä taşısınnar cantalarını beendiinä görä, yada yımışak materialdan yapılma, urguladı pediatr doktoru Vitaliy Mavrodi.

«Uşaklarda var pek çok ders okulda, onuştan da kiyat çok var. O uşak, angısı yımışak cantayı taşıyȇr, gezer bükük hem başlȇȇr kamburlaşmaa, da zarar geler onun belkemiinä. Yıldan yıla o uşakta peydalanȇr türlü hastalıklar nicä belkemiin grıjası, skolioz hem kifoz hastalıkları. Sora da yavaş- yavaş uşak hastalanȇr başka gezmäklän baalı hastalıklan da» — nışannadı doktor.

Arka cantası lääzım olsun çetin, zerä o brakmȇȇr uşak kamburlatsın kendisini, urgulȇȇrlar doktorlar. Bundan kaarä, cantanın materialı islandıynan lääzım dayansın suya , olmasın pek aar, neçinki onun içinä taa lääzım koyulsun kiyatlar da. Arka cantasının ardında lääzım olsun materiya, angısı koruyȇr uşaan arkasını terlemektän. Canta diil lääzım bükülsün. İçindä lääzım osun er hepsi tedarıklar için, dışandan da osun er suylan şişä için.

 

Avtor: Zinaida Efremova