Avdarma küüyündä bitirildi proekt, angısına görä yapıldı Tatar çöşmesinä doru yol hem Yözakay gölün boyunda dinnenmäk erleri kuruldu.

2018 yılda Avdarma küüyü kabletti Evropa Birliinnän verilän parayı proekt için, angısı baktırȇr “Avdarma küüyündä turistlerin sayısını zeedeletmäk için küüyüdä bulunan istoriya erlerinä geçmenin kolaylaştırmasını”. Geçmiş yılın hazırlandı hepsi lääzımnı kiyatlar, yapıldı tender, ayırıldı firma da işlär başladı.

Harman (avgust) ayın 22-dä primariyaya işi kabletti.

“Tatar çöşmesinä gidän yol biyaz olarak yapıldı. Kuruldu 2 20 kişilik besedka, tertiplendi pınarlar hem onnarın dolayında dikildi eşilliklär. Besetkaların yanında koyuldu 2 mangal, sallangaç, skemnenär.Şindi avdarmalılarda var hepsi koşullar deyni dinnenmäk vakıdını burada gölün kenarında senselelerinnän gözäl geçirsinnär. Umutlanȇrız, ani buraya gelecek insannar koruyabileceklär onnara deyni yapılmış işleri”, — dedi  Avdarma küüyünün başının yardımcısı İgor Guseynov.

Avdarma küüyünün primarı İvan Kasım nışannadı, ani bu proektin yapılması verdi kolaylık çözmää önemli problemayı.

“İlerdän çöşmeyä yol topraktandı. Yamurlar yayarkana, çöşmeyä yoktu nicä geçmää. Şindi sä herbir havada insan var nicä çöşmeyä yaklaşsın. Buraya turist geldiynän, var nicä dinnensin, balık da tutsun. Şindi insannara deyni var hepsi koşullar dinnenmäk için”, — dedi İvan Kasım.

Gagauziyanın düzmäk işleri bakanıın başı Nikolay Konstantinov nışannadı Avdarmada bu proektin yapılmasının önemliini.

“Proekt yapıldı islää, komisiya kararladı yapılmış işleri kabletmää. Bu er bütün Gagauziya için önemli, neçin ani bitki vakıtlar turizm bölümün ilerletmesinä çok zaamet koyulȇr. Da bu proekt bu uurda taa bir adım”, — söledi Nikolay Konstantinov.

Proekti yapmaa deyni hepsi kiyatların hazırlanması için 100 bin ley Avdarma küüyünün meţenatı verdi.

Proektin bütün paası 148 bin evordan zeedä kurȇr. Onnardan 70 evro (50%) Evropa Birliin tarafından verilmiş grant, 59 bin evro(40%) verildi Gagauziyanın kontribuţiya fondundan, 19 bin evro (10%) da — Avdarmanın büdjet parasından.