Çadır muniţipal sovetin bitki oturuşunda revitalizaţiya proektin yardımınnan belli edildi kasabanın en yüfka bölgesi, angısını lääzım kaavileştirmää hem ilerletmää.

Revitalizaţiya proţesi baktırȇr kasabanın ilerletmesi için işlerin yapılmasını. Ona görä kasabada olan eski yapılar lääzım eniledilsin hem eni yapılar düzülsün. Revitalizaţiya yardım eder türlü faydalı strategiyaları kurmaa hem giriştirmää onnarı kasabaların illerletmesi için.

Bütün Moldovada geçiriler bölä bir proekt. Onun yardımınnan Çadır kasabasında belli edildi en yüfka bölgä, angısını lääzım ilerletmää deyni bütün kasabaya fayda olsun, annattı kasabanın başı Anatoliy Topal.

«Çadır kasabasının muniţipal sovetin kararına görä kasabada revitalizaţiya lääzım yapılsın “Mäsokombinat” bölgesindä (bölgenin adı koyuldu sovet vakıtlarında yaanıyı işletmäk fabrikasının orda bulunması için). Onu lääzım kaavileştirmää, neçinki o bölgedä az proekt giriştirildi. Birkaç uurda biz analiz yaptık, orayı girdi hem iş erlerin yoksuzluu, hem da dinnenmäk erlerin yoksuzluu, hem taa başka kriteriyalar. Bu bölgä için bilgilerin toplanması — proektın ilk payı. İkincisinä da girecek strategiyanın kurulması, deyni taa ii yapmaa o bölgeyi», haberledi Anatoliy Topal.

Revitalizaţiya proektin ikinci payına geldiynän, primariyanın uzmannarı buluşacȇk “Mäsokombinat” bölgesinin yaşayannarınnan, deyni taa derindän annamaa, ne lääzım yapmaa bu bölgeyi kaavileştirmää hem ilerletmää deyni.

Çadırda proektin giriştirilmesinin paası 2 mln leya yakın kuracȇk. Revitalizaţiya proektları Moldovada yapılȇȇrlar Polşa devletin para yardımınnan.

 

Tekst: Zinaida Efremova