Büük yaşta insannar – komrattakı klubun azaları «Vdohnovenie» danıştılar Komradın primarına deyni Komratta eskidän gibi pazar günnerindä horu yapılsın. Kasabanın aksakalları aklında tutȇrlar, nicä dinnenmäk günnerindä insannar, halk rubalarını giyip, meydanda toplanardılar da horuyu oynaardılar. Bu oyunnar birleştirärdi insannarı.

Bölä bir yazıyı yazdı kendi sayfasında soţial baalantıların birsindä “Gagauziya karıların asoţiaţiyası” birliin başı Svetlana Panaitova.

GRT-nın korrespondentına Svetlana Panaitova annattı, ani eski horu oynamaları adetini genä yaşatmaa deyni, insannar bir grupa olarak ilerdän dä danıştılar hem erli, hem regionun kuvetlerinä, ama faydasız.

“2 yıl sıra vardı insannar bakannık komitetin hem primariyanın kapularına düünȇr deyni onnarın bu ideyasını tuttursunnar. Büünnän büün cevap yok. Bän istedim onnara yardım etmää. Onnara bu yaşta taa çok islää ȇmoţiyaları lääzım yaşatmaa, taa çok biri birinnän buluşup lafetsinnär hem gençleri da yaraya alıp eski adetlerimizi onnara aktarsınnar, deyni gençlär sokaa çıksınnar, ayırılsınnar kompyüterlardan hem telefonnarından. Bu oyunnnar yaşlı insannarın saalıına da iilik getireceklär” – dedi Svetlana Panaitova.

Komradın primarı Sergey Anastasov kendi tarafından annattı, anı kasabanın öndercilii bu uurda kararını labletti.

“Biz kararımızı şansora aldık. Kasabamızın kuruluş günün kutlamasından sora her Pazar günü yapacȇz horuyu kultura evin önündä saat 18:00 -da”, — haberledi Anastasov.

Lääzım nışannamaa, ani çoktan geerdä kalmış vakıtlarda halk yortularında hem sokak oyunnarına insannar giinärdilär sadä halk rubalarını. Onuştan Gagauziyanın yaşayannarı o vakıtlarda klisenin kurbanı yortusunda klisedän sora kultura evinä alatlaardılar. Horu oynamasında önemli onu çok insan birdän oynasın.