Mariya Maruneviç adına bilim – aaraştırmak merkezindä eni tiparlanmış gagauzça – rusça, rusça – gagauzça sözlüün prezentaţiyası yapıldı. Sözlük hazırlanıldı 5-ci klastan 12-ci klasadan üürenicilerä deyni.

Sözlüü hazırladılar bilim – aaraştırmak merkezin uzmannarı. Sözlüktä var 6 bin laf, angılarını avtorlar topladılar 3 yılın içindä.

“Bu sözlüü yapmaa deyni çok işledik. Yaptık onu üürenicilerin anaların — bobaların istediklerinä görä. Ürenicilär bu sözlüün yardımınnan kendı laf zenginniini zeedeledeceklär, çoyu lafların maanasını üüreneceklär hem yannışlıksız onnarı yazmalarında hem lafetmelerindä kullanacȇklar” – nışannadı bilimaaraştırmak merkezin uzmanı Mariya Kopuşçu.

Sözlää alındı laflar 5-ci klastan 12-ci klasadan üürenmäk kiyatlarından da.

“Sözlüü hazırlarkana lafların ayırılmısı meraklı geçäärdi. Gagauzça sözlüündä var çok eski laf, angılarını biz hergün var nicä kullanalım. Onnarı bulmaa diildi kolay. Petri Çebotarin sözlüünä da baktık, yaşlı insannardan da çok ne üürendük” – annattı bilimaaraştırmak merkezin başka uzmanı Tatyana Kiräkova.

Sözlüün ilk tirajı – 600 parça. Onnarı kabledeceklär Gagauziyanın okulları eni üürenmäk yılına karşı.

 

 GRT