Gagauziya Halk Topluşun deputatları kablettilär bakannık komitetinnän teklif edilmiş eklemeleri hem diişilmekleri 2019 yılın düzmäk investiţiyaların programasına. Ama birkaç punktu deputatlar dartıştılar.

Bakannık komiteti teklif ettiydi düzmäk investiţıyalar için bu yılkı programasına giriştirmää regional uurunda birkaç eni proiekt:

  • 49 922 lei vermää deyni satın almaa yangın signalizaţıyasını Çadır kasabasının Saalık merkezinä;

  • 50 078 lei deyni Çadır kasabanın Saalık mekezindä düzmää düşük elektrik baalantıların sistemasını;

  • 1 089 423 lei deyni Komratta stadiona kanalizaţıya sistemnarını geçirmää;

  • 1 548 719 lei Çadır kasabanın Lunga deresini deyni paklamak için;

  • 1 921 995 lei deyni Komrattakı kultura evin temelli düzmäk işlerini bitirmää;

  • 166 636 lei Çadır kasabasında su, kanalizaţıya hem gaz sistemalarını geçirmäk için;

  • Kongaz küüyundä Çebanov adına gimnaziyasında imäk blokun proiektını yapmak için 100 000 ley.

Bu proiektların paası eder yaklaşik 5 million lei.

Lääzım nışannamaa, ani deputatlar kararladılar bu proektları bakmaa birär- birär. Etiştiynän Kongaz küüyun Çebanov adına gimnaziyasına 100 bin ley vermää deyni punkta, deputatlar başladılar dartışmaa.

«Nicä olȇr ölä, ani gimnaziyanın imäk blokun proiektına lääzım verilsin para düzmäk investiţıyalarından, başka üüretim kurumnarına sa okul komponentlarından?» — sordu deputat Georgiy Leyçü.

«Çebanov adına gimnaziysında imää deyni hem imää yapmaa deyni ayırı odalar yok. Hepsi üüretim merkezlerindä var, orada sa yok.Uşakları okulda doyurmaa deyni Kanona görä, 2018 yılda para veriläärdi imäk odaların düzülmesinä dä, sora da uşakları doyurmaa çekedärdilär» — annaştırdı Leyçüyä başkanın yardımcısı Olesä Tanasoglo.

Deputatlar istedilär ileri doru belli edilsin angı kriteriyalara görä bölä proektlar düzmäk investiţiyalar programasına koyulȇrlar.

Bitki- bitkiya deputatlar kayıl oldular vermää finansları deyni Kongaz küüyundä Çebanov adına gimnaziyasında imäk blokun proektını yapılsın.

Teklif edilmiş dokumenttä erli proektlara da eklendi Djoltay küüyundä uşak başçanın yapısını sıcaklık materiallarınnan sarmak proekti. Onu yapılmasının bütündän paası 919 574 ley eder. Erli kuvetlär bu proektı yapmak için düzmäk investiţiyalar programasından 327 700 lei istedilär. Ona da sesini hepsi deputatlar verdilär.

2019 yıla düzmäk investiţiyaların programası kurulȇr 50 million leya yakın.

 

Avtor: Zinaida Efremova