Rosselhoznadzorun uzmannarı başladılar kontrol etmää Moldova çiftçilerin meyva hem zarzavat malların kalitesini, angıları isteerlär mallarını eksport etmää Rusiya devletinä.

Harman ayın 12-sindän 24-nädän Moldovada işleer özel komisiya 11 kişidän. Rosselhoznadzorun inspektorları giderlär çiftçilik erlerinä da kontrol ederlär büümnerin büütmäk, toplamak hem tutmak koşullarını.

Büünkü gündä inspektorların grupası kendi işini ilerleder Gagauziyada.

“Büün 4 inspektor işleer Komrat dolaylarında. Bizdä, Komrat dolayında 23 ekonomik agenti verdi kendi zayavleniyalarını deyni geçmää kontrolü sanitar normalarına görä. Çıkışlar belli olduynan, inspektorlar bilgilendireceklär, kim var nicä kendi produkţiyasını yollasın Rusiya devletinä. Bän sanȇrım, ani bizdä olacek ii çıkışlar,neçinki bizim agentlar bilerlär rosselhoznadzorun kurallarını”, — haberledi ANSA kurumun Komratta temsilcisi Mihail Tukan.

Rusiya devletin hükümeti büük (yanvari) ayın 1-dän Moldovadan gelän çoyu çiftçilik mallarına poşlinayı yoketti.

 

Avtor: Natalya Radiş