Komrat kasabasının primariya yapının yanında koyuldu direk, angısında yazılı kardaş kasabaların adları hem Komrattan onnara kadar kaç kilometra uzaklıı var.İnsanda peydalandı kolaylık görmää, nekadar dünnedä Komradın kardaş kasabası var.

Kardaş kasabaları — o yaşamak punktları, angıları barabar işleerlär kultura, sport, istoriya hem başka sferalarda. Komradın bölä kardaş kasabası var irmidän zeedä, onnarın arasında: Bolgrad, Altındaa, Varna, Tiraspol, Yaroslavl, Bränsk hem başka, haberledi Komrat kasabanın başı Sergey Anastasov.

«İnstalläţıynın ideyasını teklif etti primarın yardımcısı – Georgiy Sarı. Bizdä var çok kardaş kasabamız, ama yaşayannarımız bilmeerlär onnarı. Şindi onnar insannar üürendiynän bunu, bulunarak o kasabalarda, zorluklarlan karşı geldiynän var nicä danışsınnar oradakı kuvetlerä yardım için. Kasabamızın günü yortusunda vardı çok musaafir o kasabalardan, da onnar sevindilär görüncä kendi ana kasabaların adlarını Komratta»  — söledi Anastasov.

Komrat kasabasının yaşayannarı paylaştılar kendi düşünmeklerinnän eni installäţiya için.

«Meraklı dizayn düşünmüşlär, beendik pek».

«Hergün geçeriz primariyanın yanından da okuyȇrız ne yazılı bu direktä, islää yapmışlar».

«Tä şindi koydular bu dirää, da biz bileriz, nekadar kilometra oralara kadar var. Var direktä hem Varna, hem Sofiya, çoyu Türkiya kasabaları da var. Taa islää olacȇk er taa da çok bölä kasaba peydalanarsaydı bu direktä».

«Londondan geldim iki gün geeri, ama taa etiştirmedim okumaa ne var direktä».

«İslää yapmışlar. Var nicä görmää nekadar kilometra uzakta onnar bulunȇrlar. Komradın nekadar taa çok kardaş kasabası olacȇk, okadar da taa çok yardım gelecek”.

«Şindi kär esap aldım, ani koymuşlar onu burada. Gözäl yapmışlar. Var nicä annamaa, nekadar Komradın dostu var. Çok ad yazılı, da bu pek islää».

Kasabada direk, angısında nışannı kardaş kasabaların adları hem onnara kadar belli edilmiş kilometralar, açıldı Komradın 230 yıldönümün kutlama günündä. Bu dirään paası primariyaya etti 25 bin ley, haberledi Sergey Anastasov.

 

Avtor: Zinaida Efremova