Valkaneş kasabasında derelerin paklanması proekti geçekleştiriler. İşlär yapılȇȇr deyni büük yaamurlardan sora su kolay aksın da buultmasın insannarın evlerini hem aullarını.

Proektä görä Valkaneşin dolayında hepsi paklanacek derelerin uzunnuu 7,5 kilometra kurȇr.

İlkin paklanıldı kasabada en korkunç sayılan derenin parçası — Yakira sokaanda. Ondan kaarä Jukovskiy sokaanda da var taa bir er, angısını lääzım paklamaa, neçinki bir vakıt derenin bir parçasını doldurdular topraklan, deyni maşınar onun üstündän raat geçsinnär, — annattı kasabanın başı Viktor Petrioglu.

«Dokumentlerdä, ani var primariyada, yazılȇr, ani derä lääzım bütün kalsın, diil lääzım olsun gömülü topraklan. Biz çekettik paklamaa en zor eri, deyni sora ondan su bol aksın» — açıkladı Viktor Petrioglu.

Valkaneşin başı ekledi, ani proekti destekledi kasabanın soveti. Onun bütün paası 1milion 185 bin ley kurȇr. İşleri finanslȇȇr Evropa Birlii, paranın bir payı da veriler Gagauziyanın büdjetindän.

 

Tekst: Zinaida Efremova