Komratta Viktor Ţoyu anmak için sokak muzıkası auşamı geçti. Viktor Ţoyun türkülerini çaldılar kasabanın genç muzıkantları. Bu sokak muzıkası auşmını «Молодежь Гагаузии» (“Gagauziyanın gençleri”) cümne birlii yaptı.

Konţert yapıldı Komratta gençlik merkezin önündä, (Mavrodi adına liţeyin teritoriyasında bulunȇr – ilerdän 6-ci şkolaydı), neredä “Gagauziyanın gençleri” cümne birlii bulunȇr. Olayı baaladılar muzıkantın Viktor Ţoyun ölümünün 29-cü yıldönümünä.

“Gagauziyanın gençleri” cümne birliin direktorun Zahariy Dolomanskiin laflarına görä, konţertın adını «Bän isterim kalmaa ölä, nica varım» koydular, deyni her bir muzıkantın özelliini çizgilemää. Bu konţertı yaptılar deyni genç talantlar taa geniş bildirsinnär kendilerini hem Viktor Ţoyun vakıtlarından muzıka kulturasına hatır güütmää.

«Biz bu konţertı yaptık, ki bizim gençlerdä kolaylık olsun göstermää hem seslendirmää kendilerini, ki taa çok insan tanısın onnarın talantlarını. Taa bu konţertı yaptık, ki insannar unutmasınnar anılmış muzikantı Viktor Ţoyu» — nışannadı Zahariy Dolomanji.

Gençlik merkezin direktoru şükür etti Komradın kuvetlerini, kimi muniţipal sovetin azalarını, hem kultura bakannıını bu olayı yapılmasının yardımnarı için.

Lääzım nışannamaa, ani “Gagauziyanın gençleri” cümne birlii avtonomiyada üüretim hem kultura uurunda olayları artık çok sıra geçirdi.

 

Tekst: Sergey Roşka