Harman ayın 18-dä Çadır kasabasında geçecek “GAGAUZ TÜRKÜSÜ” XIX halklararası festivali.

Festival başlayacȇk Gagauziyanın halk ustaları birliin sergisinnän, neredä avtonomiyanın yaşayannarı hem musafirleri görebileceklär gagauz halkın bütün koloritini ellän yapılmış işlerindä.

Sora festivalde pay alacek artistlär yollanıp muniţipal kultura evin önündän geçeceklär “40 yıl VLKSM” adına parkına, neredä fesivalin şannı açılışı yapılacȇk.

Festivalde pay alacȇklar 150 dän zeedä çalgıcı hem artist kolektivleri bütün Gagauziyadan, Pridnestroviyedän hem Ukrainadan, angıları çalacȇklar 100-zä yakın halk, estrada hem avtor türkülerini gagauz dilindä.

Saat 18.30 başlayacȇk halk hem folklor kolektivlerin konţertı. Estrada türkücüleri sţenaya çıkacȇklar saat 21.45.

Festivalin sonunda verilecek salät, sora da halk oyunnarı başlayacȇk.

“Festivalin önemli neeti — gagauz halkın kulturasını hem adetlerini korumaa. Hepsi çalgıcılar çalacȇklar türküleri sade gagauz dilindä. Bu yıl bizdä olacȇk çok musaafir Ukraina devletindän, neçinki orada var çok gagauz küüleri. Bu yortuda pay alacȇklar artistlär hepsi gagauz küülerindän, 150 payalandan zeedä”, — nışannadı Çadır kasabasının başı Anatoliy Topal.

Festivali geçirer primariya hem Çadır muniţipal soveti  Gagauziya bakannık komitetin yardımınnan. Festivalin baş partnöru — Parlamentin deputatı Födor Gagauz.

 

Tekst: Natalya Radiş