Valkaneş kasabasının öndercilii yaşayannarın danışmalarına görä savaşȇr yoketmää ambroziya otunu. Çiçek açaarkana, bu otun tozu insanda yaradȇr alergiyayı. Ambroziya büyeer kırlarda, meyva başçalarında, yol boyunda, düzüntücülük yerlerdä hem kaplȇȇr erlerin büük payını.

Valkaneşin yaşayannarı danıştılar primariyaya, deyni yardım etsin onnara bu otun yokedilmesindä. Ambroziya şindi çiçek açer da çoyu insanda başladı allergiya.

«Büünkü günä kadar bizä telefon etti üç insan. Onnar aalaştılar, ani evlerin yanında büüyän ambroziya kapladı büük eri. Biz tez yardım ederiz, deyni kurtarmaa insanı bu otlardan, neçinki onnarın çiçek tozu büük allergiyayı yaradȇr. Bundan kaarä, iki büük eri pakladık Ekologiya kurumun nasaatına görä. Umutlanȇrız, ani bu otlar getirmeyeceklär zarar bizim yaşayannarın saalıına», — dedi Valkaneş kasabasının primarı Viktor Petrioglo.

Ambroziya çiçään tozu var nicä yaratsın ınsanda aar pollinoz hastalıını, haberedi doktor Lübov Bargan.

«Allergiya ambroziya çiçeklerin tozundan olȇr. O belli ediler, eer insanın gözleri kızarȇr, burnusu tıkanȇr hem akȇr, gözlerdän nar nicä yaşlar aksın, zoor olȇr solumaa. Bu allergiyadan var nasıl tıkanmaa da», — çizgiledi doktor.

Amroziyayı lääzım yoketmää o tohum vermedään. Baka türlü sa o genä büyecek. Ama taa faydalı bu otu yoketmää o taa küçükkana hem kökünnän bilä.

 

Avtor: Zinaida Efremova