Komrat kasabasının primariyası giriştirer proyekti, angısına görä kasabada koyulacȇk avtobusları beklemäk 8 eni er.

Erli kuvetlär savaşȇrlar kasabanın yaşayannarına yardım etmää, da bu üzerä giriştiriler proyekt, angısına görä Komratta avtobusları beklemäk 8 eni eri düzerlär, 2-sini da eniledeceklär, annattı Komrat kasabanın primarın yardımcısı Georgiy Sarı. O nışannadı, ani işlär ilerler, da yakın zamannarda proiekt bütünnä başarılacȇk. Hepsi işlär yapılȇr lääzımnı koşullara görä, dedi Georgiy Sarı.

«Avtobusları beklemäk için durmak erleri şansora koyuldular: edinci okulun önündä, Çadır kasabasına dooru yolun boyunda da koyuldu, Yalpugskiy sokaanda, Çkalov- Jukov hem Çkalov — Kutuzov sokakların köşelerindä, Lenin sokaanda, neredä multifunkţional merkezi bulunȇr, “Tukanäskada”, Kievskaya hem Dostoevskaya sokaklarında hem DSU-da» — açıkladı primarın yardımcısı.

Durmak erlerini belli ettilär yaşayannar, en ilkin onnar danıştılar primariya administraţiyasına, açıkladı Georgiy Sarı.

Durmak erleri yapılmış demirdän 2 ayın içindä, bir ayın içindä dä sürdü onnarın koyulması.

Büünkü günä kadar koyuldu 7 durmak eri. Onnarın birisinin paası 8 bin ley kurȇr. Proiektın giriştirilmesi için Komradın büdjetindän harcanacȇk 124 bin ley.

 

Avtor: Zinaida Efremova