Gençlerä ȇkskursiya yapıldı kasabanın turizm hem ȇkonomika obyektlerindä. Onnar indilär Komradın katakombalarına, pindilär Kıpçak bayirına, gördülär bolniţanın yapıllarını, dolaştılar şarap zavodunu, Fudjikura işletmesini hem başka erleri, angılarını çoyu gençlär gördülär ilk kerä.

Ȇkskursiyayi yaptı Gagauziyanın turizm –bildirmäk merkezi barabar Komrat gençlär sovetinnän. Sovetin başı Andrey Şevel açıkladı, ani ȇkskursiyanın ideyası hem neeti — ki gençlär bilsinnär istoriyamızı, istoriya erlerimizi hem kasabanın turizm-ȇkonomika potenţialını.

Kıpçak bayırında gençlerä annattılar onun önemliini hem erini Komradın istoriyasında; bolniţanın eski yapılarını bakaarkana, onnar üürendilär, ani binalar düzülüydü taa Rusiya ipmeriyasının vakıtlarında; şarap zavodunda gençlerä annattılar, ani onun kurulmak istoriyası çekiler taa 19 asirdän. Büün zavodu pek beenerlär Komrada gelän turistlär. İndiynän Komradın katakombalarına, gençlär üürendilär, ani toprak altındakı yollar uzanȇr kasabasının her tarafınaţ. Onnarın baalamak noktası da bulunȇr kasabanın merkezindä – klisenin altında. Gençlär dolaştılar Fudjikura işletmesini da, üürenip, ani o Moldovanın üülen tarafında bulunan en büük işletmelerindän biri.

«Gençlär tanıştılar istoriya erlerimizlän, angıları bizim için paalı, büük ekonomika işletmelerindä bulundular. Beki şindi gençlerin bakışı kasabaya diişti. Neçin ani biz çalıştık kasabamızı onnara başka taraftan göstermää. Saa olsun primariya verilmiş transport için» — dedi Komrat gençlär sovetin başı Andrey Şevel.

Turizm uurunda uzmanın Vera Garçunun laflarına görä, bölä ȇkskursiya ilk kerä Komratta yapıldı. Onu baaladılar Komradın kutlanılacak gününä.

 

Tekst: Sergey Roşka