Varvara Petku – Çeşmä küüyun yaşayankası, angısı bütün yaşamasını yaşadı hem işledi ana küüyündä. Onun için, nicä da Çöşmä küüyünün başka yaşayannarı için annadȇr Cesma.md saytı.

Varvara Petku duudu 1940 yılda 6 uşaklı ayledä. Kendi küçüklüünü hem aylesini Varvara büük sıcaklıklan annader. O tutȇr aklında taa anansının hem bobasının annatmaklarını cenk yılları için. Aaçlık vakıdını da kendisi pek islää tutȇr aklısında.

«Çok kim öldü ozamannar, çoyu da gittilär bu erlerdän. Pek zor vakıttı ozaman», getirer aklına Varvara.

Varvara paylaştı, ani cengtän sora yaşamak pek zordu, para da yoktu almaa en lääzımnı işleri. Şkolayı bitirdiynän Varvara gitti kolhoza işlemää, neçinki zorlukları lääzımdı nesoysa geçirmää.

«1955- ci yılda bitirdim 7 klass, sora insannarlan birerdä kıra gittim işlemää. Sabaadan avşama kadar insannarlan çalışardık. Kolhoz vakıdında türlü eni zaanat üürendim», —paylaşȇr karı.

Varvara kolhozda işledi hem düzmäk brigadasında, hem kırda, hem kladovşçik oldu. O işledi pek çok, bakmayarak ona, ani pek zordu.May bütün yaşamasını Varvara adadı kendi zanaatına. Büünkü gündä dä karı hiç kaybetmeer kendi kaavi ruhunu.

Varvara büük sevgiylän getirer aklına gençliini, açan vakıtlar başkaydı, açan küüdä geçäärdi türlü meraklı olaylar. Kendi kocasınnan da Varvara ana küüyundä tanıştı. Onnarın iki uşaa var. Şindiki zamanda o vakıtlara görä çok ne diişti, insannarın çoyu gittilär küüdän başka devletlerä para kazanmaa. Onnarın arasında Varvaranın uşakları hem unukaları da.Karı annattı, ani aaçlıktan sora insan geeri küüyä dönmüştü, da inanȇr, ani şindi da durum islää tarafa diişecek da kim gitti ana taraftan – geeri dönecek.