Üürenmäk yılına kadar kalȇr 2 aftadan biraz zeedä. Analar-bobalar başlȇȇr hazırlamak işlerini okula deyni. Nekadar para lääzım okul cantasını toplamaa deyni, üürendi Natalya Radiş.

Üürenmäk yılı izlı yaklaşȇr. Şindi taman vakıt başlamaa satın almaa konţelär tedarıklarını. Konţelär tükenneri yarışȇrlar asortiment için. Setlär dolu hertürlü tedarıklan: tefterlärlän, renkli kalemnärlän, boyalarlan hem türlü-türlü okul mallarınnan, angısız yok nasıl üürensin birdä üürenici.

En lääzımnı kanţelär malların paası tutȇr 350 leya kadar. Hem bu sayı cantasız. Lääzım çizgilemää, ani ilk klasların üürenicilerinä lääzım taa çok kanţelär tedarıı, nekadar ani taa büük üürenicilerä.

Büünkü gündä hergününkü tefterin paası 0,90 bani, yazallar 1 leydän 5 leyä kadar, kalemnär 2 ley, renkli kalemnerin paası 15 ley kurȇr. En ucuz cantaların paası 200 ley kurȇr. Ana-bobaların çoyu bakȇrlar uşaana islää canta almaa, neçinki annȇȇrlar, ani üürenici lääzım hergün onu taşısın. Ortopedik eklemelärlän cantanın paası 650 leydän başlȇr.

Satıcılar kendileri da deerlär, ani eer satın almaa en lääzımnı konţelär tedarıklarını, ozaman okul cantasının toplaması 500-600 leyä yakın tutacȇk.

Ana-bobalar sa sayȇrlar, ani okul cantasını toplamaa deyni yanında lääzım 1000 ley olsun.

“Biz satın alȇrız en lääzımnı işleri, ama savaşȇrız almaa kaliteli işleri, sora yılın ortasında lääzım olmasın genä arcanmaa hep o işlerä”.

“Bizim okul cantamızın paası 1200 ley çıktı. Aldım hepsini, ne lääzım deyni üürenmäk kolay hem başarlı olsun. Sayȇrım, ani uşaklara lääzım almaa en ii hem kaliteli işleri”.

 

Avtor: Natalya Radiş