Gagauziya hatalı olaylarında komisiyası danışacȇk bakannık komitetinä, deyni Baurçi, Beşgöz, Kazayak hem Kiriyet-Lunga küülerinä rezerv fondundan yaamurların zararın yokedilmesi için para verilsin. İstenilän paranın bütün sayısı 432 bin ley kurȇr.

Harman ayın başında yaamış yaamurlarlan getirilmiş zararın sayısını esaplamaa deyni bu küüleri dolaştı maasuz kurulmuş komisiya. Kazaykta zarar getirildi 1 mln leya. Bu küüyü yaamurdan hepsindän taa çok zararlandı.

“Yollar yokedildi, köprülär, su kanalları zararlandı, plitalar erindän kalktı. Bunnarı hepsını lääzım düzeltmää”annattı Çadır dolayın başı Valentin Kara.

Kazayak küüyünün yaşayannarı aalaşardılar, ani su buudu kapönsünü hem aulları. Yaamur suyunnan doldu 14 maaza, sel suları yolları yok ettilär. Hep ölä, yaamur eritti eri, neredä kayȇr toprak. Onun derinnii 8 metra, uzunnu da 280 metra, haberledi Kazayak küüyünün primarı Grigoriy Kör.

GRİGORİY KÖR, Kazayak küüyünün primarı: “Büün yaamurlan getirilmiş zararın izlerini yoketmäk işlerini ilerlederiz. Büük problemamız büünkü gündä  tä o er, neredä kayȇr toprak”.

Hatalı olaylarında komisiyasının oturuşunda alındı karar danışmaa bakannık komitetinä, deyni Kazayak küüyünä rezerv fondundan verilsin 300 bin ley. Kalanı 3 küüyä da: Baurçi küüyünä 35 bin, Kiriet-Lungaya 75 bin, Beşgözä da 22 bin ley verilecek.

Getirelim aklınıza, ani harman (avgust) ayın 3-dä Gagauziyada büük yaamur yaadı.Yaamurdan en çok zarar kabletti Kazayak küüyü.