31 yıl geeri dünneyi gördü “Ana sözü” gazetasının ilk kolverimi. O ilk hem bir gazeta büünkü gündä, angısı tiparlanȇr gagauz dilindä. Gazeta haberleer okuycularını önemli olan olaylar için politika, ȇkonomika, soţial, kultura hem başka uurundan.

Gazeta “Ana sözü” gagauz dilindä ilk gazeta, angısı tiparlanȇr hem yayınlanȇr gagauz dilindä. Bu gazeta bizim kulturamızın, dilimizin hem istoriyamızın bir önemli payı. Harman ayın 14-dä 1988-nci yılda çıktı gazetanın ilk kolverimi, onun tirajı 3000 ekzemplär oldu. 31 yılın içindä redakţiya çok zorluklarlan karşı geldi hem savaştı gazeta işini ilerletsin deyni.

“Üüseldik dä, düştük dä, ama 31 yılın süresindä gazeta bir keret tä kapanmadı. Vardı finans problemalarımız da,”- getirer aklına gazetanın redaktoru Todur Zanet.

Todur Zanet annattı, ani gazetanın ilk adı koyuldu “Gagauz sözü”. Çok dartışmaklar oldu adınnın dooru yazılması için, neyin beterä ilk kolverimin tiparlanması hep bir vakıda uzaardı. Da sadä ozaman, açan “Gagauz sözü” adı “Ana sözünä” diiştirildi, gazetanın ilk kolverimi çıktı.

Büünkü gündä “Ana sözü” gzetanın internet saytı da var.

“Büünkü gündä biz abonement sistemasından brakıldık. Büün gazeta 3020 ekzemplär tirajlan çıkȇr. Biz onu kendi kuvedimizlän daadȇrız okullara, uşak başçalarına, kultura merkezlerinä, primariyalara,dedi Todur Zanet.

İdeya kurmaa gagauz dilindä gazetayı o uzak 80-cı yıllarda lafediläärdi Moldova yazıcıların birliin gagauz azaların arasında. Gazetanın kurulmasına zaamet koydular gagauz halkın anılmış yazıcıları hem aydınnadıcıları: Todur Zanet, Dionis Tanasoglu, Nıkolay Baboglu, Stepan Kuroglu.

 

Tekst: Natalya Radiş