Harman (avgust) ayın 9-da yaamış yaamur çimçiriklän getirdi büük zarar GRT –nın tehnikasına. Televizion hem radio yayınnarı kesildi, programaların yapılması durguduldu. Kompaniyada razgelmiş durumu harman yaın 12-dä üürendi maasuz komisiya.

Cüma günü çimçiriklän yaamurur yaarkana, GRT –nın studiyalarında yayınnan hem programaların yazılmasınnan baalı çoyu tehnika tedarıkları yandı. Deyni annamaa bu olaya sebep ne oldu hem nekadar zarar getirildi kopmaniyaya, GRT-nın öndercilii danıştı Bakannık Komitetinä, Halk Topluşuna, hatalı olaylar hem düzmäk iıleri bakannıklarına, Gas Natural Fenosaya deyni bu kurumnar yollasınnar temsilcilerini GRT-ya maasuz komisiyayi kurmak için.

Harman ayın 12-dä bu komisiya GRT-da durumu üürendi. Komisiya bakıp belli etti bütün kırılmış hem yanmış tehnıkayı. Yazılmış protokola görä GRT –nın önderciliinä verildi nasaat yapmaa ekspertizayı deyni annamaa bu olaya ne sebep oldu hem nedän yandı tehnika, esaplamaa zararın paasını, hem danışmaa hatalı olaylar komisiyasına para yardımı için deyni yapmaa ekspertizayı.

GRT-nın buhgalteriyanın balansına görä yanmış tehnikanın bütün paası 791781 ley kurȇr.

Bu durum çözülmedään, GRT-nın çoyu işçileri bir vakıt işlämeyceklär.