Türkiye bu günnerdä kutlȇȇr “Kurban Bayramı” yortusu. Bu üzerä “KIZIL AY” kurumu Gagauziyaya getirip poşetleri taazä yaanıylan baaşladı onnarı avtonomıyanın yaşayannarına.

Üstem Çatıyapça – “KIZIL AY” kurumun temsilcisi nışannadı, ani Türkiye yaşayannarı istedilär kurbanınnan paylaşmaa gagauz kardaşlarınnan.

ÜSTEM ÇATIYAPÇA, “KIZIL AY” kurumun temsilcisi: «Biz geçireriz iilik kampaniyasını. Bu vakıtta biz vereriz baaşışları. Herbir devlettä biz savaşȇrız yardım etmää insana. Bu sefer geldik Moldovaya, Gagauziyaya».

Gagauziya dış işleri bakannın başı Vitaliy Vlah haberledi, ani baaşışlar verildi avtonomiyanın hepsi yaşamak punktlarına. Bu kampaniya geçiriler her yıl. “KIZIL AY” kurumu Bakannık Komitetinnän barabar işleerlär, buna görä Gagauziyada çok proekt giriştirildi.

VİTALİY VLAH, Gagauziya dış işleri bakannın başı: «Türkiye yaşayannarı kutlȇȇrlar büük yortuyu “Kurban Bayramını” “KIZIL AY” kurumu verdi Gagauziyada 250 paket. Büün geldi delegaţıya, bakannık komitetınnan barabar verdilär baaşışları o insannara, angılarına lääzım yardım».

“Kurban Bayramını” bütün dünnänın musulmannarı kutlȇȇr “Ramazan bayramı” yortusundan 70 gün sora. “Kurban Bayramı” yortusunda musulmannar keserlar koyunarı da yaanıyı fukaarä insannara baaşlȇȇrlar.

 

Avtor: Zinaida Efremova