Komrat zanaat uçilişçesidä abiturientlerin dokumentlerinin kabledilmesinin ikinci turu başladı Dokumentleri var nicä vermää harman 25-nädän.

Dokumentlerin kabledilmesinin 2-ci turu başladı harman ayin 10-dan. Gelecek üürenicilerä veriler kolaylık üç zaanatı ayırsınnar: elektrik uzmanı, elektromontör, stolär-düzücu. Uçileşçesinin uzmanı Mariya Podgornaya nışannadı, ani üürenicilär taa sık avtomehanik, elektromontör hem stolär-düzücu zanaatlarını ayırȇrlar. Uçilişçe üürenicilerinä kalmak evindä er verer, stipendiya öder. Gagauziyada büünkü gündä üç zanaat uçilişçesi işler: Komratta, Çadırda hem Valkaneştä.

 

Avtor: Sergey Roşka