Komrat devlet universitetin rektoru Sergey Zahariya büün buluştu Türkiyenin Bolu kasabasında bulunan Izet Baysal universitetin profesorunnan Turan Karadenizlen. Buluşmanın sırasında lafedildi 2 universitetin arasında var olan baalantıların ilerletmesi için çiftçilik uurunda.

Profesor Turan Karadeniz – İzet Baysal universitetin agrar fakultetın dekanı. Gagauziyaya, KDU-nä o geler 2-ci keret. Bir yıl geeri profesor katıldıydı KDU-tindä yapılmış halklararası konferenţiyasına, angısında pay aldıydılar çiftçilik uurunda 200-dän zeedä üüredici Türkiyeden.

Sergey Zahariya haberledi, ani 2 universitetin arasında barabar iş ileri dooru baalı olacek pedagogların becermeklerinin diişilmesinnän hem birkaç proyektin yapılmasınnan.

SERGEY ZAHARİYA, KDU rektoru: «Türkiye devletindän üüredicilär okuyacȇklar lekţiyaları agrar fakultetımizdä. İsteriz çekettirmää aaraştırmakları ceviz aaçların büütmesindä. Umutlanȇrız, ani bu bizä fayda getirecek. Bizim studentlarımızı yollȇȇrız Türkiyeye praktikaya, onnar orasını pek beendilär. Biz dünnänın türlü universitetlerin bilgilerini videolardan üüreneriz deyni bizdä onnarı giriştirelim da sanȇrım, ani bizdä var o potenţial».

İki universitetin arasında barabar çalışmasında olacȇk eni proektlar, angıları Evropa Birliin grantların yardımınnan giriştirileceklär, annattı İzet Baysal universitetın agrar fakultetın dekanı Turan Karadeniz.

TURAN KARADENİZ, İzet Baysal universitetin agrar fakultetin dekanı: “Çiftçiliktä selekţiya uurunda proektlar giriştirileceklär Evropa Birliin grantların yardımınnan. Aaraştırmakları barabar yapacȇklar üç universitet: Kişinöv ksasabasının agrar universiteti (UASM), Komrat devlet universiteti hem Türkiye devletin İzet Baysal universiteti”

İki universitetin arasında çalışmaklar var nicä getirsin fayda Gagauziyaya, neçinki aaraştırmaklar yapılacȇk ceviz aaçların selekţıya uurunda. Üürenilecek başka devletlerin becermekleri nicä devletin tarafından para yardımınnan büüdüler ceviz aaçları, onnardan toplanılan bereket da veriler fukaarä insannara.

Neetä koyulmuş proektar yapılacȇk bir yılın içindä.

 

Avtor: Zinaida Efremova