İşi bulmaa yardım edän bakannıı buluştu soţiyal tarafından zorluk çekän gençlärlän. Onnara annattılar nicä, işi bulduynan, onnar var nasıl cümneyä katılsınnar.

Genç insannar, angılarına lääzım cümne tarafından yardım, pay aldılar seminarda üürenmää deyni, nesoy kolaylıkları verer gençlerä işi bulmaa yardım edän bakannıı.

NATALYA MİRON, İşi bulmaa yardım edän bakannıın başı: “Bu seminarın önemli neeti — genç insannara göstermää, ne türlü hem neredä onnar var nicä işi bulsunnar bizim yardımınnan. Benim bakışıma görä, bu bir kolaylık zanaatı aaramak uurunda. İnsannar, kimdä artık var zanaat, var nasıl üürensinnär iş erindä. Butakım, o kabledecek 20% teoriyadan, 80% da praktikadan. Bu yardım edecek gençlerä sınaşmaa eni iş erinä hem annamaa, nesoy koşulları koyȇr onun önündä işi verän adam”.

İşi bulmaa yardım edän bakannıın uzmanı İrina Kara çizgiledi, ani genç insannara , kim diil Komrattan, ödencek yol parası hem stipendiya.

İRİNA KARA, İşi bulmaa yardım edän bakannıın uzmanı: “Biz annatık hepsi kolaylıklar için, angılarını onnar var nasıl kabletsinnär danıştıynan bizä. Onnar büün tanıştılar vakansiyalarlan, üürendilär, ani bakannıımızın yardımınnan var nicä kabletsinnär kendinä lääzımnı zanaatı, geçsinnär zanaat kurslarını. Komrat kasabasında açılȇr grupa, neredä hazırlȇrlar elektrika uurunda uzmannarı. Bu bir gözäl kolaylık kabletmää zanaatı bulunarak evdä, bireri gitmedään”.

Bu informaţiya soţiyal tarafından zorluk çekän gençlerä cümneyä kolay katılmasında dayak olacȇk, sayȇr probaţiya büronun uzmanı Sofiya Kihay.

SOFİYA KİHAY, Probaţiya büronun uzmanı: “Bizim insnnar aşırıya gitmesin deyni, ani iş yok, büün çok annattılar, gösterdılär vakansiyaların örneklerindä, ani iş var. Önemli o, ani insannar istesin yardım etmää bizim gençlerä işi bulmaa, da ozaman onnar da cümneyä kolay katılacȇklar”.

Seminarı yaptı işi bulmaa yardım edän bakannıı probaţiya bürosunnan barabar.

 

Avtor: Natalya Radiş