Halk topluşun prezidiumu belli etti gelecek oturuşun gün sırasını, angısı plannandı harman (avgust) ayın 16-na saat 14:00.

 Halk Topluşun  oturuşunda bakılacȇk başkanın İrina Vlahın danışması Bakannık Komitetin kanona görä daadılması için. Bundan başka, deputatlara teklif edilecek bakmaa ilk okumakta çiftçilik için kanonu hem başka önemli soruşları, açıkladı Halk topluşun başı Vladimir Kıssa.

VLADİMİR KISSA, Halk topluşun başı:«Geçän oturuşta bakılmadıydı kapital investiţiyalarınnan baalı soruş. Gelecek oturuşta o bakılacȇk. Taa bakıldı prezidiumda soruş baalı rezerva fondundan, deyni parayı paylaştırmaa lääzımnı erlerä. Gelecek zamanda Halk Topluşun oturuşu tez geceçek, neçinki sade birkaç soruş bakılacȇk».

Hep ölä, prezidiumun otuşunda kararlandı belli etmää Gagauziya Radio televizionun Gözledici Sovetin azalarını ayırmaa deyni konkursun datasını. Yakında GHT saytında yayınnanacȇk teklif, ani konkursa katılmaa isteyän kişilär dokumentlerini halk topluşuna getirmää başlasınnar.

Getireriz aklınıza, ani GRT cümne yayın kompaniyasının Gözledici Sovetini deputatlar daattılar kendi oturuşun sırasında orak (iul) ayın 30-da.

 

Avtor: Zinaida Efremova