Moldovada bu afta hep sıcak olaçȇk. Devlet gidrometeo kurumu sıcaklan baalı sarı meteo kodunu uzalttı harman (avgust) ayın 14-nädän.

Butakım, yazın süresindä en sıcak hava olacȇk yakın günnerdä.

Harman ayın 11-dän 14-nädän geniş teritoriyalarda ayırın temperaturası kalkacȇk 33-36 gradusadan Ţelsiy ölçüsünä görä, da sadä ayın 16-da biraz düşecek 30 gradusadan.

Harman ayın 15-nädän Moldovanın derelerindä hem göllerändä gözlediler suyun azaltması. Buna görä gidrometeo kurumu danışȇr hem işadamnara, hem yaşayannara ki su resurslarını koruyarak kullansınnar.

Hatalı olaylarda baş kurumu sa, kendi sırada, danışȇr yaşayannara yangından korumak kurallarını esaba alsınnar, bu günnerdä kuru otları hem gübürleri yakmasınnar. Ama yangın olursa da, vakıdı kaybetmedään 112 izmetini telefondan çaarsınnar.

Kim görecek ateşi daada, ya da aaçlara yakın yayınnanan ateşi, «Moldsilva» agentstvosu danışȇr insannara 022 211 311 telefon nomerindän arasınnar sıcak liniyayi.

Sıcak hava var nicä getirsin zarar türlü hastalıklarlan hasta insannarın, yaşlıların, üklü karıların hem uşakların saalıına. Doktorlar nasaat vererlär açık güneşin altında çok kalmamaa, giimää iilin açık renklerdä rubaları, başını örtmää hem dayman su içmää.