Komratta büün geçmiş yaamur çimçiriklän getirdi zarar GRT-nın tehnikasına. Televizionun hem radionun yayını kesildi. Programaların yapılması durgunuldu.

Kompaniyanın tehnika çalışannarı savaşerlar düzmää zararlanmış tehnikayi.

GRT-nın öndercilii danışȇr siiredicilerinä hem sesleycilerinä dayanıklıklan kabletsinnär bu durumu.

Biz çalışȇrız deyni yayın pek yakın zamanda yenidan başlasın işlemää.