Komrat Devlet Universitetin beşkatlı yapısında yapȇrlar düzmäk işlerini.

Komrat Devlet Universitetin studentlerin kalmak binasında şindiki vakıda görä koşulları yapȇrlar. Universitetin bu binasında var nicä kalsın 420 kişi. Diiştirerlär yapının örtüsünü, balkonnarda kapuları hem pençerleri koyȇrlar. Bölä temelli düzmäk işleri bu binada yapılmadı taa onun kaldırılmasından beri. Yapı düzülüydü 1981 yılda, haberledi Komrat Devlet Universitetin rektoru Sergey Zahariya.

SERGEY ZAHARİYA, KDU-tin rektoru: “Biz sanȇrız, ani gençlär, angıları gelerlär KDU-tetinä, lääzım üürensinnär dä, yaşasınnar da ii koşullarda, ii odalarda. Onuştan Komrat Devlet universitetin bu yapısını başladık eniletmää”.

Bundan kaarä yenilener binanın beşinci kattı da.

SERGEY ZAHARİYA, KDU-tin rektoru: “Biz başladık remont işlerini, enilederiz yurtluun 5-nci katını. Biz duvarları yaptık, kafeli, kapuları diiştirdik bloklarda, eni elektrik baalantısını geçirdik. Biz yaptık duş almak odalarını. Bu verecek kolaylıı studentlerä ii koşullarda kalmaa”.

Komrat Devlet Universiteti taradı energiyayı korumak proektini 6 milion 100 bin leyä. Regionun büdjetindän da kontribuţiya olarak verildi 1 milion 525 bin ley bu proektin giriştirilmesinä.

 

Tekst: Natalya Radiş, video: Artöm Topal, montaj: Mariya Kazaku