Büün pravoslav insnnarı bakȇrlar Ayozlu Panteleymonun gününü. Sayılȇr, ani Ayozlu Panteleymon koruyȇr doktorları hem askerleri.

Pravoslav kliselerdä harman (sentäbr) ayın 9 – da bakılȇr ayozlu Panteleymonun günü, angısına insan dua eder saalık için hem türlü hastalıklardan kurtulması için.

PROTOİEREY GEORGİY, İoan Predteçenin adına klisesinin din izmetçisi: “Komrat kasabasının İoan Predteçe adını taşıyan klisesindä bulunȇr Ayozlu Panteleymonun ikonası. Ayozlunun bir elindä medik kaşıı, öbüründä — lareţ türlü ilaçlarlan. Yaşarkana Panteleymon imperatorun doktoruydu. Açan vatizlii geçti, kabletti Allahtan ilaçlamak bilgilerini”.

Ayozlu Panteleymonun ölmesindän sora onun moşilerini pay ettilär hepsi pravoslav devletlerinä.