Harman (avgust) ayında liţeyleri başarannar  düşünerlär nereyi üürenmää gitmää.

Komrat Devlet Universitetinä var nasıl vermää dokumentleri bölä zanaatlara nicä: bilim hem üüretmäk, administrativ disţiplinaları, hak, ekonomika bölümü, injeneriya hem menedjment, malları işletmäk tehnologiyası, agronomiya hem turizm. İlk etapta verildi 137 bücet eri, onnarın içindä 132 hergünkü ürenmäk hem 5 er diil hergünkü ürenmeyä verildi. İkinci etapta 110 bücet eri verildi, annattı Komrat Devlet Universitetin rektoru Sergey Zahariya.

SERGEY ZAHARİYA, Komrat Devlet Universitetin rektoru: «Büünkü gündä biz artık 500 abiturienttän dokumentleri kablettik. Agrar fakultetindä 23 kişi verdi dokumentlerini, yuridik fakultetinä 146, milli kulturanın fakultetinä 180 student hem ekonomik fakultetindä 110 dokument verildi. Lääzım çizgilemää, ani abiturientlerin orta balları pek ii uurda bulunȇr».

En çok dokument veriler ekonomika hem yuridik uurunda zanaatlara.

“Yuridik fakultetinä, hak bölümünä verdim dokumentlerimi, neçinki isteerim bu uurda ilerletmää kendi bilgilerimi. Komrat Devlet Universitetinä verdim, neçinki burada benim ayläm yaşȇȇr”.

“Biznes hem menedjment uurunda isteerim üürenmää, neçinki ötää dooru bu lääzım olacȇk bana. Sınır aşırıda istämeerim, isteerim   burada kalmaa üürenmää hem ileri  dooru da kendi zanaatımı ilerletmää”.

Lääzım çizgilemää, ani universitettä açıldı  türkologiya kafedrası da. Büünkü günädän bu uura kendi dokumentlerini 8  kişi verdilär. Studentlär kabledeceklär  devlet hem başkan stipendiyalarını.

 

Tekst: N.Radiş, video: A.Topal, montaj: M.Kazaku