Analar-bobalar, angıları yaz vakıdında işleerlär, karşı gelerlär problemaylan, açan uşak başçaları kapanêrlar remont işlerinä, yok kiminän brakmaa uşaa.

Yazın ilk aylarında Komrat kasabasında kapandı 3 uşak başçası: 7-nci, 5-ci hem 8-nci. Onnarın yapılarında remont işleri geçirildilär. Büünkü gündä onnar şansora kablederlär kasabanın küçük yaşayannarını, nışannadı primarın yardımcısı Georgiy Sarı.

GEORGİY SARI, Komrat kasabasının başın  yardımcısı: «Şindi bizdä kapandılar 6-ci hem 9-cü uşak başçaları. Onnar lääzım açılsınnar sentäbrinin ilk günnerindä. Biz gezdik, baktık, angı uurda işlär. Savaşacêz sentäbriyädän açmaa».

o vakıt, çan 6-ncı hem 9-uncu uşak başçaları kapalı hem orda gider remont işleri geçirilerlär, uşakları, bir parça vakıda başka uşak başçalarına erleştirdilär.

GEORGİY SARI, Komrat kasabasının başın yardımcısı: «Uşak başçasının müdürü gidecek sanepidemstanţiyaya da danışacek onnara, ki gelip baksınnar yapılmış yapılmış işlerin kalitesini. Ondan sora onnar bizä karar vererlär açalım mı, osa açmayalım mı uşak başçalarını».

Lääzım çizgilemää, ani bu yıl kasabada 2 uşak başçası:1-ci hem 4-cü, kapanmadılar. Öncä bu iki işak başçasında remont işleri bütündän geçirildilär.

 

Tekst: N.Radiş, video: S.Bejenari, montaj: M.Kazaku