Komradın merkezindä dolay administraţiyası binasının yanında 17 yaşındakı kız yolu aykırlaarkana yol razgelmesinä düştü. 

Yol razgelmesi sabaylen saat sekizdä oldu. Taa derindän yol razgelmesi için annattı Gagauziyanın İç işleri baş bakannıın  presa izmetin temsilcisi Anna Kotar.

ANNA KOTAR, Gagauziyanın İç işleri baş bakannıın  presa izmetin temsimcisi: Komradın otuz altı yaşındakı yaşayanı, Lenina sokaanda 17 yaşında kıza mişinaylan urd . Kız dil lääzimnı erdä yolu geçardi. Yol razgelmesindä kız türlü yaranmakları kabletti. Bu olayı aaraştırȇrlar poliţiya uzmannarı ”.

Poliţiya uzmannarı danışȇrlar insannara, ki onnar taa dikkat olsunnar yolu geçärkänä.

 

Tekst: S.Roşka, montaj: İ.Varban