En sık yaşayannar iştän dinnenmää yazın kararlêêrlar. İnsannarın çoyu ayırêrlar Türkiyada yada Egipettä dinnenmää. Ama bu erlerdän kaarä var başka meraklı devletlär da,  neredä serbest günneri var kolaylık geçirmää.

Dinnenmäk vakıdında kendi başına var nasıl bulmaa ii erleri Evropanın denizlerin boylarında. Turizma kurumun uzmanın laflarına görä Gagauziyadan turistlär Turţiya, Bulgariya hem Greţiyä devletlerini ayırêrlar. Güzün hem ilkyazın onnar severlär Egipettä dinnenmää. Yaraştırarak bıldırkı yıllan dinnenmenin paası zedelendi, ama kimi agenstvalar iisilderlär paalarını. Bundan kaarä, insannarda var kolaylık putövkaları taa erken  satın almaa, bu biraz taa ucuz olêr.

ELENA GERÇU, turistik agenstvosunun uzmanı: «Var nasıl gidäsiniz nereyi isteersiniz, ayırasınız oteli kendi bakışınıza görä. Sezonda hep bu oteli edeyecek taa paalı».

Bakmayarak üüsek paya avtonomiyanın yaşayınnarı severlär sınır aşırı dinnenmää.

«Bän isterim Evropayı görmää. Aaz erlerı gittim. İlkin däşünerim dinnenmää yakınnarda, sora da ekzotika devletlerindä».

«Bu gecä gideriz. Plannadık dinnenmeyi hızlı. Bir ayında, 2-ci sıra gideriz. Turagenstvolar için işiderim ii lafları, ama bölä dinnenmeyi lääzım plannamaa ileri».

«Dinnenerim kasabada, evdä, çıkerız daaya. Harman (avgust) ayın bitkisindä düşüneriz gitmää denizä».

Nicä nışannêêr kurumun işçisi en çok turust var güz vakıdında. Ama bu vakıtta paalar hep okadar üüsek.

 

Tekst: L.Novak, E. Ratkoglo, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku