Devlet yardım edecek o yaşayannara, angıları çok vakıt sınır aışırısında bulundular.

Yaşayannara, angıları döndülär geeri Ana tarafına, Hükümetin kararına görä, bir spravoçnik yapıldı. Bu kiyatta insannar var nasıl bulsunnar lääzımnı informaţıyayı hem türlü önemli nomerleri yardımnamak izmetlerinä danışmaa deyni, haberledi Diasporaylan annaşmak büronun konsultantı Viorika Toartȇ.

VİORİKA TOARTȆ, Diasporaylan annaşmak büronun konsultantı: «Bu pek önemli, neçinki 2018 yılda Hükümet kararladı yardım etmää o insannara, angıları başka devletlerdä çok vakıt durmaktan sora, geeri evä gelerlär. Yardımnamaa deyni o insannarı, devletin herbir dolayında insanara bütün informaţıyayı lääzım getirmää. Bunu lääzım yapmaa, neçin ki migrantların hem devletin kuvetlerin arasında lääzım kaavileştirmää balantıyi, ki onnar geldiynän evä zorluk bilmesinnär» .

Hükümetin var bir neeti – giriştirmää maasuz programaları, sınır aşırısından geeri dönän insannara yardımcı olmaa deyni, urguladı diasporaylan baalantı kurmak büronun uzmanı Violina Donu.

VİOLİNA DONU, Diasporaylan baalantı kurmak büronun uzmanı: «Devlettä türlü programalar açılȇrlar yardım etmää deyni o yaşayannara, angıları geeri döndülär. Biz getirdik bir gid (kiyat), angısının yardımınnan o yaşayannarı var nasıl taa tez reintegraţiya proţesinä geçirmää. Bu kiyatta var lääzımnı adreslär, nomerlär hem türlü nasaatlar».

Tomay küüyünün primarı Födor Topçu urguladı, ani kabledilmiş nasaatlar hem haberlär migraţıyaylan güreşmektä yardımcı olaceklar.

FÖDOR TOPÇU, Tomay küüyünün primarı: «Büünkü topluşta pek gözäl çıkışlar oldular. Bizim uşaklar bizim  topraktan başka devletlerä taa ii yaşamak aaramaa gittilär.Bu seminarda biz annadık, nicä yakışȇr bizim uşakları geeri getirelim. Bizä verdilär didaktik materiallarını  hem informaţiyayı, angısı büün bizim devlettä aktual. Bän sanȇrım, ani bölä topluşlar taa sık lääzım burada olsunnar, ki biz taa yakından bu problemaları insana gösterelim hem bilelim nicä onnarı çözmää».

Seminarın pay alannarına verildi bir gid, angısında annadılȇr reintegaţiyänın yardımı için o vatandaşlara, angıları başka devletlerdän Ana tarafına döndülär.

 

Tekst: Z.Efremova, video: S.Bejenar, montaj: İ.Varban