Bütün Gagauziyada büünkü gündä çiftçilär hazırlȇȇrlar topraa gelecek bereket için. Yakında çekedeceklär ekmää rapsı.

Diil çoktan bitti boodayın toplanması.Bu yıl toplanıldı 125 tonn. Bereketin ilk grupasına girdilär booday hem erken olan semiçka. Bu yıl bereketin sayısı taa az nekadar başka yıllarda. Taa ileri toplanılaardı bir ektardan 29-30 ţentner, ama bu yıl toplanıldı 27 ţentner ektardan -10 bin tonnadan taa az. Berektin sayısı bıyıl çekiler geçmiş güzün hem bu ilkyazın hava durumundan,açıkladı Çifçilik Bakannıın başın yardımcısı Andrey Dimitroglo.

ANDREY DİMİTROGLO, Çiftçilik Bakannıın başın yardımcısı: «10-12 gündän sora semiçka çekedecek toplanmaa. Semıçka bu yıl ekili 29 bin ektarda. Bu yıl semiçkanın bereketını orta uurda bekleriz».

Semiçkadan sora papşoy toplanılacȇk. Bu yıl papşoy ekidi 15 bin ektarda. Kirez (iün) hem orak (iül) ayların sıcakları hem yaamurların yoksuzluun beterinä bu yıl papşoy bereketi az olacek, urguladı Andrey Dimitroglo.

ANDREY DİMİTROGLO, Çiftçilik Bakannıın başın yardımcısı: «Şindiki zamanda meyvaların toplanması da gider. Toplanılȇȇr şefteli hem erik. Erken olan üzümnerin birkaç çeşitleri da başladılar toplanmaa. İş gider, meyvaların toplanması taa ilerleyecek iki aya kadar».

Meyvaların toplanmasından sora booday, güzlüklär ekileceklär. Ceviz (sentäbr) ayın çeketmesindän üzümnerin şarap soyları toplanmaa çekedeceklär.Gagauziyada var 50 bin ektar üzüm. Çiftçilik Bakannıın uzmanın laflarına görä, bu yıl üzümün bereketi ii olacek.

 

Tekst: Z. Efremova, video: S. Bejenar, montaj: İ. Varban