Gagauziyanın başkanı İrina Vlah yolladı Halk Topluşun başına danışmasını, angısında açıkladı iniţiativasını kanona görä daatmaa Bakannık Komitetini.

Bu haberi yaydı Bakannık Komıtetın ofiţial saytı.

Dokumenntä nışannanȇr, ani kirez (iün) ayın 30-da geçmiş Başkan seçimnerin çıkışlaarını tanıdı kendi kararınnan Komrat Apeläţiya palatası.

Orak (iül) ayın 19-da da Halk Topluşun şannı maasuz oturuşunda, başkan emin etmektän sora 2 mandatının görevinin başına geçti.

İrina Vlahın danışmasında nışannanȇȇr, ani Gagauziyanın Ulojeniyasına görä hem Bakannik Komitetin Kanonuna görä başkanın görevi bittiynän Bakannık Komiteti lääzım daadılsın.

Bakannık Komitetin daadılması için soruşu başkan teklif eder Halk Topluşu sıradakı oturuşunda baksın.