Bakmayak ona, ani Häkümet kararladıydı büültmää para cezalarını o şoferlara, angıları yol kurallarını esaba almȇȇrlar, onnar hep okadar yollarda maşınaları hızlı kullanȇrlar. Yaşayannara korkusuz yolu aykırlamaa yardım ederlär yol üstündä koyulan maasuz durgutmak kolaylıkları. Komrat kasabasında şindiki zamanda bu kolaylıkların koyulmasınnan var problema.

Yollarda durgutmak kolaylıkları yapılȇrlar maşınaların izlılıını yavaşıtmaa deyni. Büünkü gündä yolnrazgelmelerin taa çoyu olȇr yaşayannar yolu aykırlaarkana, neçinki maşınar pek izlı giderlär. Avtonomiyanın yaşayannarı söleerlär, ani en pek onnarı korkudȇrlar o aykırlamak erleri, neredä svetofor yok.

«Neredä svetofor yok, tä nicä burada, yolu var nicä aykırlamaa sade korkuylan. Neredä «zebra» var, lääzım olsunnar durgutmak kolaylıkları da , neçin ki şoferlär atent diil».

«Çoyu bilmeerlär, ani diil lääzım hızlı gitmää, da “uçȇrlar” o maşınalarda. Bu kolaylıklar biraz durgudacȇklar onnarı».

« Pek hızlı gezerlär, çok avariya olȇr. Uşaklar için lääzım onnarı koysunnar».

«Açan çok uşak yolda var, lääzım koyulsunnar».

Komrat kasabasının primarı Sergey Anastasov haberledi, ani yakın vakıtta durgutmak kolaylıkları yollarda koyulacȇklar. Onnar üüretim merkezlerinä, büük tükennerä hem administrativ yapılara yakın olacȇklar.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının primarı: «Lääzım koyalım maasuz özellikleri yollarda. Yolları lääzım kurallara görä düzelim te ölä, nicä Galaţan sokaanda yapıldı. Orada kaldırıldı plitka, maşinalar da ii geçerlär oradan. Bizdä bundan kaarä var taa iş, lääzım eni svetofor da koymaa kasabada, ama bu iş olacȇk, açan para peydalanacȇk».

İnsannarda, angılarında yok maşına, onnar pek duymȇȇrlar, ani yollarda var durgutmak kolaylıkları, ama şoferlar bunu duyȇrlar, neçinki hızlı geçärkänä onnarın üstündän maşınayı var nicä daatmaa. Bu özelliklär yol razgelmelerin sayısını aazaldȇrlar. Komrat kasabasının primarın Sergey Anastasovun laflarına görä, kasabada yakın 40 durgutmak kolaylıı lääzım koyulsun. Bundan kaarä erli kuvetlär 5 svetofor satın almaa neetlenerlär.

 

Tekst: Z.Efremova, video: S.Bejenar, montaj: İ.Varvan