Taa 30 gün kapanda kalacȇk arabanın kullanıcısı, angısı kabatlı 8 yaşındakı uşaan ölümündä. Yolrazgelmedä zararlanmış taa 4 uşak kalȇrlar bolniţada.

Hukukları koorumak organnarın istemesinä görä daava kararladı Dezgincä küün 26-yaşındakı yaşayınına, angısını sayerlar kabatlı kötü yolrazgelmesindä, kapanda kalmasını uzaltmaa. Bunu için haberledi Gagauziyanın prokuraturanın genel prokurorun yardımcısı Ruslan Karaivan.

RUSLAN KARAİVAN, Gagauziyanın prokuraturanın genel prokurorun yardımcısı: «Büünkü gün adam, angısı kullanardı maşinayı, kabatlı sayıler. Harman (avgust) ayın 2-dä poliţiya izmetçileri onu kapadılar. Prokuror açıkladı ona onun kabadını. Büünkü gün bu yolrazgelmesi aaraştırılȇr. Biz bekleriz hepsi uşaklar ilaçlansınar, deyni onnarın yaraların aarlıını üürenelim. Dokumentlär yolrazgelmesi için yollanaceklar daavaya».

Yolrazgelmesi Dezgincä küüyündä oldu harman (avgust) ayın 2-dä auşam saatlarında. Bu küüyün 26 yaşındakı yaşayanı sarfoşkana hem maasuz dokumentsiz maşınayı kullanarkana, çiinedi yol boyunda oynayan 5 uşaa. Biri onnardan ertesi günü bolniţada öldü. 4-dü da bolniţada kalȇrlar.

Kabatlı voditeli, tutup, 72 saada kapadılar. Poliţiya bu olayı aaraştırȇr.

 

Tekst: Lüdmila Novak, Elena Radkoglo, video: Grigoriy Stavilov, montaj: Mariya Kazaku