Komrat kasabasının İoan Predteçe adına klisesi 1840 yılda kaldırıldı. Kaul Eparhiyasının peydalanmasından sora, Komradın klisesi oldu ikinci kafedral klisesi onun sayısında. Bir vakıt bu kliseyi döndürdülär muzeya. Bu yıl, Harman (avgust) ayın 5-dä, tamannandı 30 yıl, nicä klisä enidän açıldı. 

Komratta İoan Predteçe adına klise 1840 yılda açıldı da 1961 yıla kadar işledi. Ozaman bu yapıda muzey yapmaa kararlandıydı. Klisenin içini bütünnä boşalttıydılar, ikonaların da erinä muzey eksponatlarını koyduydular. Sade hristian yazıları duvarlarda getirdärdilär insannarın aklılarına, ani nezamansa burada kliseydi. 1988 yılda kararlandı burada genä kliseyi açmaa.

PROTOİEREY FÖDOR, Komrat klisesinin izmetçisi: «İsterim şükür etmää Allahı, ani bizim klisemiz nicä bir «kuzniţa». Bizä işlemää gelerlär pek çok genç popaz, angıları türlü din seminariyalarını başarêrlar. Klisemiz bizim gençlerä bir şkola gibi. Hem biz lääzım yapalım ölä, ani o olsun kaavi hem insannan dolu».

Her gün klisedä slujbalar, vaatizliklär hem stönoz olmaklar geçirilerlär. Yaşayannarın yardımınnan, klisä hergün diişer, olêr taa gözäl, urguladı proroierey Födor.

 

Tekst: Elena Ratkoglo, Z.Efremova, video: G.Stavilov, montaj:M. Kazaku