Komradın muniţipal sovetin oturuşunda primariya çıktı iniţiativaylan, angısına görä kendi parasınnan evindä kanalizaţiyayi kurmuş insannar bir vakıt bu izmet için ödemesinnär.

Butakım, sovet azalları kayıl oldular primariyanın teklifinnän evindä kendi parasınnan hem kuvedinnän kanalizaţiya sistemasını kurmuş yaşayannar kanalizaţiya izmetini bir parça vakıt ödemesinnär. Nekadar sürecek bu vakıt açıkladı Komrat kasabasının primarı Sergey Anastasov.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının primarı: «Komratta çıktı bir eni karar, angısına görä yaşayannar var nicä iki yıl ödämesinnär kanalizaţiyäyı. Komratta var sadece 35 kanalizaţiyä sisteması. Var çok ev, angıların mazalarında su var, hem onnar büünkü gündä buulêrlar. Biz giriştireriz bir programa, da o insannar, angıları geçireceklär kanalizaţiyä sistemalarını evindä, iki yıla serbest olaceklar ödemeklerdän».

Sergey Anastasovun laflarına görä, yaşayannardan kim üstünä alacek hem materialların harçlarını, hem kurmak işini, kanalizaţiya için ödemeyecek 2 yıl. Ama kim ödäärsa sadä kanalizaţiyasının kurmak işleri için primariyanın materiallarınnan — ödemeyecek 1 yıl.

Bu proekt giriştiriler deyni kasabanın hepsi evlerini kanalizaţiyä sistemalarına baalamaa, haberledi primar. Kanalizaţiyä sistemaları da eni kollektorlara baalanacȇklar. Onnarı yakın vakıtta başlayacȇklar düzmää, dedi Anastasov.

 

Tekst: Z. Efremova, video: S. Bejenar, montaj: İ. Varban