Gagauziyada harman (avgust) ayın 3-dä büük yaamurlar yaadı. Çok zarar kabletti Kazayak küüyü. İlk esaplamalara görä, zararın sayısı 1 million leydän zeedä kurêr.

Gagauziyanın Hatalı olaylarında baş Bakannıın başın yardımcısı Vitaliy Dede haberledi, ani komisiya Kazayak küüyündä işledi hem yaamurlan getirilmiş zararı belli etti. Sel suları yokettilär yolları, insannarın maazaları suylan doldu.

VİTALİY DEDE, Gagauziyanın Hatalı olaylarında baş Bakannın başın yardımcısı: «Yaamurlardan sora Kazayakta 14 maaza suylan doldu. 3747 metra uzunnuunda şebönkalı yol bozuldu. 8 metralık derin hem 280 metraya kadar uzun çukur anidän bozuldu».

Kazayak küüyünün primarı Grigoriy Kior haberledi, ani maasuz komisiyä Gagauziyanın Hatalı olaylarında baş Bakannınnan barabar belli eder kayıpları hem kararlêr, nedän düzmäk işlerini başlamaa.

GRİGORİY KİOR, Kazayak küüyünün primarı: «Hepsi yolları baktık, durumu gözlederiz. Kimi yaşayannar telefon açtılar 112 nomerinä, bilmedään, ani biz oradan şansora geçtik. Savaşêrız maasuz tehnikayı kaldırmaa da başlamaa düzmäk işlerini».

Kazayak küüyünün primarın laflarına görä, zor durumdan çıkmaa deyni, lääzım maasuz işleri geçirmää. Büük yaamurdan sora zararın sayısı bir milion leydän zeedä kurêr.

 

Tekst: Z.Efremova. Montaj: A.Gerçu