Bakannık Komiteti verecek her türlü yardım Dezgincä küüyündä yol razgelmesinin beterinä geçinmiş Artöm Gorelkonun aylesinä hem bu yol razgelmesinindä başka yaralanmış uşakların aylelerinä dä. Bunu için haberledi Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kendi facebook sayfasında.

İrana Vlah açıkladı kendi can acızgannıını geçinmiş çocaan aylesinä, da bununnan birerdä açıkladı fikirini, ani lääzımnı dokumentlersiz arabanın kullanılması için, maalez sarfoşkana, lääzım pek sert ceza verilsin.

«Biz bu tragediyadan lääzım ders alalım. Maşınayı kullanılmak için lääzımnı dokumentlär eer yoksa, maalez insan sarfoşkana, sert ceza verilmesinin vakıdı geldı. Sarfoş kullanıcı herbir insannarın yaşamasını var nicä ap-ansızdan alsın. Onuştan onnara diil lääzım can acıyalım» – yazdı İrina Vlah.

Ne oldu Dezgincedä

Harman (avgust) ayın 2-dä Dezginceda bu küüyün 26 yaşındakı yaşayanı sarfoş halda arabayı dooru kullanamayıp, çiinedi yolun kenarında oynayan 5 uşaa. Olay 22:30 saada yakın razgeldi. Bununnan birerdä belli oldu, ani sarfoş adamın araba kulllanması için maasuz dokumentleri da yok.

Olayın beterınä hepsi uşaklar yaralandı da Komrat dolay bolniţasına götürüldü.

Ertesi günü bildirildi, ani uşaklardan biri – 8 yaşında olan Artöm Gorelko kabledilmiş yaralardan öldü. Başka 4 uşak taa bolniţada bulunȇrlar. 2 – si onnardan travmatologiya bölümündä, 2 — si da pediatriyada ilaçlanȇrlar.

Nesoy ceza bekler uşakları çiinemiş araba kullanıcısını

Poliţiya haberledi, ani yol razgelmesini yapmış adam tuttuldu. Belli oldu, ani onun kanında alkogolün dozası izinli ölçüdän 5 kat üüsek. Olayın razgelmesinä görä aar ceza işi başladıldı. Bu türlü zulumnuklar için onnarı yapan kişilär Kanona görä kapana 4-ttän 8 yıla kadar var nicä kapadılsınnar.