Dezgincä küündä harman (avgust)ayın 2-dä yolrazgelmesindä zararlandı 5 uşak. Maşınayı aydaardı 26 yaşındakı küüyün yaşayanı sarfoş halda. O kullanamadı maşınayı da çiinedi yol boyunda oynayan 5 uşaa. Bir 8 yaşındakı çocuk kabledilmiş yaralardan ertesi günü öldü bolniţada. Kalan 4 uşak kalȇrlar bolniţada.

Gagauziya poliţiya bakanın izmetçileri belli ettilär, ani maşinayı aydaardı 26 yaşındakı küün yaşayanı. Adam sarfoştu, onun maşınayı kullanmak dokumenti yok. Gidärkänä maşinaylan Pobeda sokaanda, o çiinedi 5 uşaa, angıları oynaardılar yola yakın, haberledi poliţiya bakannıın presa izmetçisi Ana Kotar.

ANA KOTAR, Gagauziya poliţiya bakannıın presa izmetçisi: «Bu yolrazgelmesini araştırȇrlar poliţiya izmetçileri. 264-cı statyaya görä bölä kanon bozulması için veriler kapan 4 yıldan 8 yıladan»

Yolrazgelmesindän sora zararlanmış uşakları getirdilär Komrat kasabasının bolniţasına. Bir uşak ertesi günü öldü, kalan 4 uşaan saalıı düzeler.

DMİTRİY STANİLEVİÇ, urgent yardımı bölümün baş doktoru:”8 yaşındakı uşak aar durumda getirildi uşak reanimaţiya bölümünä, ikisini travmatologiya bölümünä, taa 2 uşaa da erleştirdik pediatriyaya. Uşakta, angısı bulunardı reanimaţiyada, kafasında vardı açık yara. O öldü harman ayın 3-dä. Kalan uşaklar duyȇrlar kendilerini biraz taa islää ilk günä görä. Biz savaşȇrız yapmaa hepsini, ki uşaklar alışsınnar”

Uşaklar tutmȇrlar aklında nicä onnarı çiinedi maşina, annattı bir uşaan manisi.

MARİYA KAZMALI, yaralanmış uşaan manisi: “Benim unukam duyȇr kendisini islää. Doktorlar giydirdilär ona maasuz korset hem yaptılar rentgen. Uşak söleer, ani bireri acımȇȇr. Annader, ani bişey tutmȇȇr aklında, uyandı taa hızlı mediţina yardımın maşinasında. Kimsey uşaklardan görmedi, angı taraftan geldi maşına”.

Uşakları çiinemiş Dezgincä küüyünün yaşayanı 166-ci statyaya görä kapalı izolätorda. Yolrazgelmenin olayı araştırılȇr.

 

Tekst: Elena Ratkoglo, Lüdmila Novak, video: Artöm Topal, montaj: Mariya Kazaku