Harman (avgust) ayın 3-dä Moldovanın üülen tarafında geçti büük yaamurlar. Çadır muniţipiyanın primarın laflarına görä sel suları taşıdılar kumu hem taşları kasabanın maalelerindän merkez sokaklarına.

Büük yaamurlar buudular Çadırın kimi bölgelerini dä. Muniţipiyanın primarı Anatoliy Topal haberledi, ani suylan genä doldu stadion, Jeläpova kanalın hem Lunga derenin yataanı.

“Primariyanın sanitar bölümün işçileri sabaylendän avşamadan paklȇrlar yolları taştan hem çamurdan. Bu problema kasabada peydalaner herbir yamurdan sora. Onu var nicä çözmää sade yolları temeldän düzdüünän. Bunu için biz savaşerız bu yolları düzmää. Şindän sora düzmäk işleri yapıldı Lenin, Sovetskaya, Çakir , Mehanizatorlar sokaklarında hem başka. Yılın başında plannanȇȇr yapmaa Kirov, Turgenev, Lomonosov, Krılov sokaklarını da. Yavaş — yavaş etişecez hepsi sokalara”,- yazdı kendi facebook sayfasında Anatoliy Topal.

Tekst: Lüdmila Novak, Elena Ratkoglo, mnotaj: Mariya Kazaku