Valeriy Yanioglo Gagauziyanın Regional İlerlemäk Agenstvosunun başın görevindän çıkarıldı o vakıda, nekadar aaraştırmaklar geçirileceklär. Bölä kararı kabletti Moldovanın Çiftçilik hem Regional İlerlemesindä Ministerlii.

Valeriy Yanioglo Gagauziyanın Regional İlerlemäk Agenstvosunun başın görevindän çıkarıldı orak (iül) ayın 30-da.

“Gagauziyanın Regional İlerlemäk Agentstvosunun görevindän çıkarmaa Valeriy Yaniogloyu o vakıda, nekadar aaraştırmaklar geçirileceklär. Agentstvonun başın işini götürecek agentstvonun regional politikanın hem dış ilişkilerin bölümün başı Svetlana Gradinar”, — yazılı ministrunun Djordjetta Minkunun kararında.

İlerdän Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah danıştı Moldovanın Çiftçilik hem Regional İlerlemesindä ministusuna, ki Valeriy Yanioglo kendi iş erindän çıkarılsın. Ozaman Başkan urguladıydı, ani Regional İlerlemäk Agenstvosunun proyektindä, angısına görä Komrat kasabasının Saalık Merkezindä örtü hem pençerelär lääzımdı diişilsinnär hem bina lääzımdı yısıtmak materiallarınnan kaplanılsın, oldu problemalar.

Valeriy Yanioglo Gagauziyanın Regional İlerlemäk Agenstvosunun başında görevini 2016-cı yılda başladı.

 

Tekst:E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: İv.Varban