Komrat kasabasının günü bu yıl bakılacȇk harman (avgust) ayın 17-dä. Erindeki kuvetlär saydılar, ani kutlamak olayların yapılması 750 000 bin ley edecek.

Bu parayı kasabanın öndercilii plannȇr sponsorlardan toplamaa. Bu neetlän primariya kendi saytında bildirdi sponsor parasının toplaması için. Komradın primarın Sergey Anastasovun laflarına görä bu sayının yarısından zeedä artık toplanıldı. Kasabanın öndercilii umutlanȇr sponsorların yardımına da yortulu gününädän 750 000 bin ley toplanacek.

Harman (avgust) ayın 17-dä ortulu olaylar çekedecek liturgiyadan İoan Predteçe adına klisesindä. Bundan sora geçeceklär olaylar Komrat kasabasının merkez parkında. Orda açılacêk halk ustaların yaratmaların sergisi. Uşaklar için da Komradın meydanında meraklı olaylar geçeceklär, — haberledi Sergey Anastasov.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının başı:  «Kablettik yortunun bücetini – 750 000 bin ley. Yortu geçecek harman (avgust) ayın 17-dä. Olacek gözäl konţert, angısında pay alacek Rusiya devletin anılmış artisti – Andrey Derjavin»

Yortuya baalı konţerttä Gagauziyanın anılmış artistleri dä pay alaceklar. Başarılacek yortu salütlän.

 

Tekst: Z. Efremova, video: G. Stavilov, montaj: İ. Varban