Büün Gagauziyänın yaşayannarı, angıları kendi askerliini desant bölümnerindä yaptılar, buluştular Komratta kendi yortusunu kutlamak için. Hava — desant asker bölümneri günü bakılȇr her yılın harman (avgust) ayın 2-dä.

Hava — desant asker bölümneri — armatanın elitası sayılȇrlar. Onnarın devizi — «Kimsey, bizdän kaarä!» Bugün desant askerleri toplandılar deyni aklılarına getirmää askerlik vakıdını. Desant askerleri biri – birini yortuylan kutladılar hem bütünnä devlettä raatlık istedilär.

«İsteerim daanışmaa diil sade benim kollegalarıma, ama Gagauziyanın hepsi yaşayannarına, neçinki büün ayoz İliyanın günü da bakılȇr. Hepsinä saalık, kısmet hem raatlık isterim. Ko bizim uşaklar hem unukalar izmet etsinnär uslulukta. Desant askerlerini da kutlȇȇrım hem hepsinä saalık, sevda, yaşamaya sevinsinsinnär isterim».

«Hepsinä saalık hem kısmet! Desant askerlerin günü kutluca olsun!»

«Hepsini yortuylan kutlamaa isteerim. Kim askerliini yaptı desant asker bölümnerindä, onnar için mutluyum, neçinki desant armatası en ii. Bayrakta da yazȇr : «Kimsey, bizdän kaarä!» İsteerim geeri dönsün gençlik vakıdımız, hazırım genä iki yıl izmet etmää desant asker bölümündä».

Hava – desant asker bölümnerindä askerliini yaptı Kirsovo küüyünün primarı Sergey Sapunjı da. O haberledi, ani bu yortulu günün baş neeti — kaldırmaa bu asker bölümnerin avtoritetini.

SERGEY SAPUNJI, Kirsovo küüyünün primarı: «Bän izmet ettim 1980 – 1982 yıllarda Dalniy Vostokta. O izmeti bän pek beendim, neçin ki desant asker bölümündä armatayı yaparkana var nicä ruhu üüsek uura kaldırmaa, çok dost bulmaa. Biz kendi dostlarımızlan bu günü gözäl nışaannȇȇrız. Hepsini isteerim kutlamaa hem danışmaa desant askerlerinä ki hiç unutmasınnar, ani hava — desant asker bölümneri en islää bütün dünnedä!»

Hava – desant asker veterannarı hem genç desant askerleri bütünnä Gagauziyadan büün toplandılar afgan Cengin askerlerin anmak taşın önündä onnarı da anmak için. Sora da koydular çiçek «Sineva» türküsünün avtorlarını anmak taftasına. Bu türküyü desant askerleri kendi gimn olarak sayerlar. «Sineva» türküsünün avtorların biri – Komrat kasabasının yaşayanı İvan Zdravkov, angısı askerliini hep desant asker bölümündä yaptı.

 

Tekst: Z.Efremova, video: S.Bejenar, montaj: İ.Varban