Çadır kasabasının girişindä bulunan toprak, birkaç yıl geeri verildiydi sport merkezin düzülmesi için. Sport merkezi orada ölä dä düzülmedi. Büünän-büün kasabanın öndercilii yakışmazdı kullansın bu topraa başka obyektlerin düzmesi için. Orak (iül) ayın 30-dä, Moldovanın Parlamenti ilk okumakta diiştirdi bu topraan kullanmak maanasını.

Parlamentin oturuşunda deputat Födor Gagauz çıktı kanon iniţiativasınnan, ki verilsin izin bu erdä başka maanalı obyektleri da düzmää, angıları Çadır kasabasının ekonomikasına faydalı olaceklar.

FÖDOR GAGAUZ, Moldova Parlamentin deputatı: “Lääzım çizgilemää, ani proekti baktıynan, benim kolegalarımda peydalandılar soruşlar, angılarını isteerlär bakmaa ikinci oturuşta. Butakım, danışȇrım kolegalarıma pay tutsunnar bu kanon iniţiativasının kabledilmesindä. Bu kararın kabledilmesinnän Çadır kasabasının nasaatının olacȇk kolaylıı ötää dooru taa faydalı bu eri kullansın, Gagauziyanın yaşayannarına deyni da taa zeedä iş erleri var nicä açılsın”.

Bu erdä Çadırda işleyän kompaniyaların biri neetlener eni zavod düzmää. Onun yanında da işçilerin uşaklarına deyni uşak başçasını kaldırmaa. Bu binalar kısa vakıtta düzülmää başlasınnar deynı, teklif edilän diuyşilmeklär lääzım kabledilsinnär.

 

Tekst: N.Radiş, video: Moldovanın Parlamentin presa izmeti, montaj: M.Kazaku