Moldova Parlamentin deputatları ikinci okumakta “susmak gününü” enidän giriştirmäk için kendi seslerini verdilär. Bu karar kabledildi orak (iül) ayın 31-dä.

«Susmak günü» sayılêr seçimnerä bir gün kaldıynan. O günü yok nicä geçirilsin bir dä politika agitaţiyası. Eer bu kural bakılmarsaydı, kandidatlar var nicä ceza kabletsinnär.

“Bu dokumendä girmeerlär agitaţiya haberleri, angıları internettä hem reklama banerlerindä erleşili– bu kanon proyektindä belli ediler”.

Gagauz Eri yaşayannarın bakışı bu soruşa ayırılȇr.

«İnsan lääzım kendisi ayırsın, onuştan “susmak günü” lääzım olsun”.

«Bän meraklanmȇȇrım ne seçimnärlän, ne da başka işlän, ne olȇr bu uurda – bu benim bakışım. Seçimnerä da bän gitmeerim”.

“Sanȇrım, ani yok “susmak günün” faydası. Biz hepsimiz bileeriz, nicä geçerlär seçimnär”.

“Sayȇrım, ani lääzım. İnsannar lääzım düşünsünnär dooru kararı kabletmäk için”.

“Benim bakışıma görä, bölä gün lääzım olsun. Hepsi uslansın da dooru seçsinnär”.

Lääzım nışannamaa, ani “susmak günü” Moldovada 2018-ci yıladan vardı. Ama Parlament seçimnerinä kaarşı deputatlar onu kanondan çıkardılar.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: G.Stavilov, montaj: İ.Varban