Orak (iül) ayın 30-nda Parlament deputatları kablettilär kanonu patentlerin iş vakıdın uzaması için. Butakım, orta hem küçük ekonomika agentleri işleyäbileceklär patentlärlän 2022-nci yılın kıran (dekabr) ayın 31-nädän.

Bu kanon proektinä görä alış-verişçiliklän var nicä zanaatlanmaa panayırlarda hem erli kuvetlerinnän maasus bu iş için ayırılmış erlerdä. Deputatlar nışannadılar, ani bu karar kabledildi küçük hem orta ekonomika agentlerinä yardım etmää deyni. Kendi bakışını bu soruşa açıkladı ekonomist Vitaliy Ţvätkov.

VİTALİY ŢVÄTKOV, ekonomist: «Bu bir karar, angısı düzüştürer tarafları. Satıcılara, angıları patentä görä işleerlär, veriler vakıt kanona görä kendi biznesini götürmää hem annamaa, faydalı mı yapılan iş onnara deyni. Lääzım mı genişletmää işi hem vergileri ödemää. Öbür taraftan baktıynan, devlet yok etti korkuyu insannarda, angıları söläärdilär, ani biznesini kapayaceklar, eer patentleri yok edärseydilär”.

İlerdän kuvetlär patentlerin iş vakıdını uzalttıydılar 2018-ci yılın bitkisinädän. Patentlan işleyän insanar kayıl olêrlar Parlament deputatların kararınnan.

“Bu pek islää, neçin ki başka türlü bizdä yok kolaylık genişletmää bizim işimizi. Bän isterim sölemää, ani kuvetlär karşı çıktılar alış-verişlik uuruna. Bizi bu sevindirer. Yardım ederlär orta hem küçük biznesä”.

Önemli nışannamaa, ani 2022-cı yıladan patentä görä var nicä çalışsınnar o alış-verişçilär, angılarının patenti işler 2019-cu yılın kıran ayın 31-nädän.

 

Tekst: N.Radiş, video: S.Bejenar, montaj: A.Gerçu