Komradın muniţipal nasaatı sıradakı oturuşunda baktı soruşu, angısı baalı kasabanın eni kanalizaţiya kolektorun düzülmesininnän.

Komrat kasabasının kanalizaţiyası hem kolektorların durumu büük ekologiya problemasına şansora döndü. Büün kasabada kanalizaţiya kolektorları işlämeerlär. Komradın başının Sergey Anastasovun laflarına görä, bu zor durumu çözmää deyni lääzım üç eni kolektor yapmaa.

SERGEY ANASTASOV, Komrat muniţıpiyasının primarı: «Muniţipal nasaatı aldı karar eni koektorun yapılması için tenderi geçirmää. Baş kolektor soruşu ama taa çözülmedi».

Baş kolektor, angısı lääzım paklasın kirli suları da kötü kokular kasabanın içindä yayılmasın deyni, çoktan nicä lääzım işlämeer. Bu üzerä taa tez işleri çekettirmää deyni erili kuvetlär parayı buldular. Sergey Anastasovun laflarına görä, tender birinci kollektor için yakın vakıtta geçirilecek. İki kollektorun düzülmesinin paası yakın 10 mlillion ley kuracek.

 

Tekst: Z.Efremova, video: G.Stavilov, montaj: A.Gerçu